Blogi

Innovaatiosetelillä kehittämistukea yrityksille – Digitalisaation edistäminen

Taustaa Innovaatiosetelistä

2016 vuoden lopulla julkaistu uusi yritysten liiketoiminnan kasvua tukeva TEKESin myöntämä tuki – InnovaatioSeteli on osa hallituksen yrittäjyyspaketin toimenpiteistä. 2017 syksyllä myös Tampereen kaupunkiseutu (Tredea) on julkistanut setelin 4.9 – 17.9 ajalle haettavaksi.

Yrittäjyyspaketin toimenpiteillä pyritään tuomaan apuvälineitä ja edistämään yrittä-jyyttä. Tämän kokeilun kohderyhmänä ovat nimenomaan pienet ja keskisuuret jo vakiintunutta liiketoimintaa harjoittavat yrittäjät/yritykset. Hallituksen ohjelman tavoitteena on parantaa kehitysvaiheessa olevien yrittäjien toimintaedellytyksiä ja poistaa mahdollisia liiketoiminnan esteitä.

Myönnetyllä innovaatiosetelillä voi hankkia asiantuntijapalveluja kolmannelta osapuo-lelta erilaiseen innovaatiotoimintaan. Palveluntarjoajan osaamisen ja asiantuntemuksen tulee olla sellaista, jota tuen saajalla ei löydy omasta takaa.

Innovaatiosetelin hakuprosessi

PrimeSoft Consulting Oy auttaa sinua hakemaan ja perustelemaan hakuprosessin. PrimeSoft Consulting Oy kuuluu digitalisaatio-by-ekinnovaatiopalveluiden tarjoajiin. PrimeSoft Consultingin erityisosaaminen on liiketoiminnan automatisoinnissa ja yrityk-sen digitalisaatiosuunnitelmien tekemisessä. PrimeSoft Consultingin tarkoituksena on auttaa kumppaniyrityksiä tehostamaan liiketoimintaansa erilaisten digitaalisten ratkaisujen avulla.

 

Lisätietoja:

Matti Rantala (0400 411451, matti.rantala@primesoft.fi) tai

TEKES: Tekes Innovaatioseteli

TREDEKA: Tredea Innovaatioseteli

Preppauspäivä Tilitoimistoille 2017

PrimeSoft tarjoaa Tilitoimistoille konkretian tasolle vievää apua uuteen sähköiseen asiakaspalveluun siirtymisessä. Preppauspäivän (-päivien) aikana käsitellään tilitoimiston johdon kanssa yhdessä suunnitellusti mm:

  • Tilitoimiston liiketoiminnan sisältö, kohdealueet, asiakashankinnan haasteet
  • Hinnoittelumallit, tuotteistaminen, asiakasraportoinnin kehittäminen
  • Uusien asiakkaiden palvelujen käyttöönotto – parhaat käytännöt uudessa palvelun käyttötavassa ja -tilanteessa
  • Asiakastilaisuudet liittyen uuden toimintamallin sähköistyksen hyötyihin
  • Palveluprosessien läpikäynti ja kehittämistarpeiden listaaminen
  • Asiakkaiden sähköistysprojektit (suunnittelu)
  • Taloushallinnon tietojärjestelmien läpikäynti ja muutostarpeet
  • Automatisoinnin kasvattaminen, järjestelmävaihdot (suunnittelu), laitteet, apuohjelmat (kuten SKYPE etäneuvotteluihin), CRM
  • Henkilökuntaan liittyvien asioiden kehittäminen

Ota yhteyttä Matti Rantalaan ja kysy lisää!