Yhtiömme historia alkaa vuodesta 2004, jolloin  pitkään tilitoimisto- ja IT-alalla toimineet Matti Rantala ja Erja Hipari-Rantala perustivat yhtiön muutamaa tarkoitusta varten:

  • hallitsemaan Jämsän Himokselta mökkien vuokrausliiketoimintaa varten hankittuja 3 loma-asuntoa,
  • suorittamaan pienimuotoisesti liiketoiminnan konsultointia taloushallinnon ja tietohallinnon alalla
  • sekä suorittamaan pienimuotoisesti tilintarkastusliiketoimintaa.

Vuosien vieriessä ja tilanteiden muuttuessa yhtiön toiminnan painopisteet ovat eläneet. Vuodesta 2015 alkaen yhtiö on keskittynyt erilaisten yritysten liiketoiminnan prosessien konsultointiin ja erityisesti tilitoimistojen auttamiseen niiden siirtyessä yhä enem-män kohti sähköistä taloushallintoa ja asiakkailleen maksimoidun lisäarvon kuukau-sittaiseen tuottamiseen.

Niin teet kuin opetat – yhtiömme on kehittänyt tilitoimistoille useita toimintamalleja ja näistä yhtä se nyt myös itse noudattaa. PrimeLaskenta pyrkii olemaan täysin sähköinen tilitoimisto, joka keskittyy asiakkaasta huolehtimiseen ja jättää rutiinit automaation hoidettavaksi. Meille on tärkeää, että asiakas saa meiltä ”oikeaa lisähyötyä” työstämme – emme suostu toimittamaan vain ”kirjanpitoa verottajaa varten”.  Tarjoamme asiakkaal-lemme myös täysin yhteiskäyttöiset talousjärjestelmät ja muut tarvittavat liiketoiminnan kannalta tärkeät välineet.

Ole yhteydessä ja kysy lisää!