Coaching

Psyykkinen hyvinvointi on koetuksella työelämän muutoksissa

Masennus, henkinen kuormittuminen ja stressi ovat sairaslomien ja työkyvyttömyyteen johtavien syiden listalla ensimmäisillä sijoilla. Tutkimusten mukaan n. 60% palkansaajista kokee työnsä henkisesti raskaaksi. 

Työelämässä puhutaan itsensä johtamisesta ja palautumisen tärkeydestä, mutta mitä nämä hienot sanat tarkoittavat? Miten nämä näkyvät työyhteisöissä ja millaisia työkaluja yritykset tarjoavat työntekijöilleen toteuttaa itse johtamista tai palautumista?

Pitää myös muistaa, että elämä ei ole irrallaan työelämästä tai toisinpäin. Henkilökohtainen elämä on osa työtä ja työ on osa elämää – joten jos halutaan parantaa työelämässä jaksamista, niin yksityiselämää ja työtä pitää tarkastella yhdessä.

Coachingilla voidaan auttaa sekä työyhteisöjä että yksilöitä löytämään strategioita tavoitteiden saavuttamiseksi / ongelmien voittamiseksi. Auttaa ymmärtämään itseään ja toisia paremmin sekä auttaa löytämään omat vahvuudet. Coachingissa käytetään omaa metodia, jolla yksilö/työyhteisö itse oivaltaa vastaukset oman ajattelun, toiminnan ja taitojen kehittämiseen. Coaching-ryhmävalmennukset ovat oiva työkalu työhyvinvoinnin kehittämiseen.

Coachingin juuret tulevat mm. positiivisesta psykologiasta, aikuiskasvatustieteistä, urheiluvalmentamisesta ja NLP:stä ja coaching ei koskaan pyri analysoimaan menneitä, vaan keskittyy tulevaan.

Kuten Sokrates on jo aikoinaan sanonut ”The Secret of Change is to focus your energy, not on fighting the old, but on building the new”. 

 

Peili-käyttäytymisprofilointia käytetään pääasiassa ryhmävalmennuksissa, mutta se soveltuu myös syventämään yksilön coaching-prosessia. 

Peili-käyttäytymisprofiilin yleisimmät käyttöalueet ovat:

  • Esimiestyö
  • Tiimityö 
  • Johtoryhmätyöskentely
  • Yhteistyö ja vuorovaikutus
  • Asiakaspalvelu
  • Myynti (Myynti-Peili)

Peili-käyttäytymisprofiili sisältää 3 eri palauteosiota:

Käyttäytymistyylipalaute on analyysin perusta. Se kuvaa sekä yksilön että ryhmän luontaista toimintatapaa. Erilaisten yksilöiden toimintatapojen ymmärtäminen auttaa tunnistamaan esim. tiimin vahvuuksia ja kehityskohteita.

Kohtaamiskykypalaute mittaa ryhmän ja yksilön yhteistyökykyä ja antaa hyvin henkilökohtaista palautetta omasta tavasta kohdata ihmisiä. 

Luottamuspalaute puolestaan kertoo, miten luottamus rakentuu vuorovaikutuksessa ja miten sitä voi vahvistaa. 

Peili-analyysissä ihminen arvioi itse itsensä, mutta pyytää arvion itsestään myös 5-7 läheiseltä työkaverilta. Muiden antama palaute voi paljastaa ihmiselle itselleen näkymättömiä kehityskohteita, mutta usein se tuo esille myös vahvuuksia, joita henkilö ei ole itse tunnistanut!

Ota rohkeasti yhteyttä ja mietitään yhdessä, miten saamme sinunkin työyhteisösi kukoistamaan!

LCA Coach, Sertifioitu Peili-valmentaja
Erja Hipari-Rantala, p. 050-411 5803