Liiketoiminnan prosessien kehittäminen

Kaikki liiketoimintaan liittyvät prosessit linkittyvät talouden prosesseihin aina myynnistä, tavaran tilaamisesta, toimittamisesta ja varastoinnista lähtien. Talous on se osio, joka pyörittää koko organisaation toiminnan sujuvuutta ja kannattavuutta. Oikeastaan ei ole olemassa liiketoimintaprosessia, joka ei linkittyisi jollain tavalla talouden prosesseihin. Tästä syystä taloushallinnon ja talouden prosessien rooli päätöksenteon tukena on kriittinen. 

Taloushallinnon nykyprosessien kartoitustyön tarkoituksena on tunnistaa nykyisten liiketoiminnan prosessien ongelmat, resurssisyöpöt, mahdollinen vajaamiehitys tai osaamisvaje sekä toimintamalleista ja vastuunjaosta syntyvät riskit. Kartoituksen aikana käydään läpi yrityksesi tämänhetkiset prosessit ja menetelmät, työkalut, resurssit ja vastuut. Tarkastellaan nykyisen talousohjelman mahdollisia puutteita, integraatioita muihin järjestelmiin, raportointia sekä mahdollisia järjestelmän tehokkaan käytön haasteita. Taloushallinnon henkilökuntaa ja taloushallinnon palveluja käyttäviä työntekijöitä ja johtoa haastatellaan laajasti kehityskohteiden löytämiseksi.

Uusien järjestelmien kartoitus, kilpailutus ja mahdollisesti myös valinta voivat olla osa suunnitteluvaihetta.  Huolellisesti tehty nykytila- ja tavoitetilasuunnittelu antavat hyvän pohjan tälle kriittiselle ja merkittävälle päätöksenteolle.

Lopputuloksena saavutetaan tehokkaat liiketoiminnan prosessit, jotka auttavat yrityksen johtamisessa, taloudellisessa ohjauksessa ja kannattavan toiminnan edistämisessä. Kun talouden prosessit toimivat optimaalisesti, yrityksen johdolla on ajantasainen käsitys siitä, mikä yrityksen taloudellinen tila on ja millaisia päätöksiä toiminnan nykytila tarvitsee toimiakseen optimaalisesti.

 Tehostetaanko ja yksinkertaistetaanko sinunkin yrityksesi liiketoiminnan prosessit?