CFO-palvelut

Suuri osa suomalaisista yrityksistä ovat kasvavia tai kasvua tavoittelevia PK-yrityksiä, joilla ei kuitenkaan ole mahdollisuutta palkata täysipäiväistä ammattitaitoista talousjohtajaa. Yrityksessä voi myös olla yksittäinen, uusi projekti, johon oman talousjohtajan aika ei riitä. Oma talousjohtaja on voinut joutua pidemmälle sairauslomalle tai haluaa jäädä vanhempainvapaalle. Näissä tilanteissa yritys voi hankkia ulkoistetun talousjohtajan organisaation käyttöön omien tarpeidensa pohjalta. Ulkoistettua talousjohtajaa voidaan tarvita projektiluonteisesti tai aikaperusteisesti (esim. päivä viikossa).

Ulkoistettu talousjohtaja on aina kokenut ammattilainen, joka pääsee nopeasti sisään yrityksen toimintaan, huomaa helposti kehitystä kaipaavat asiat ja tuo mukanaan myös uusia tuulia ja ajattelumallia. Hän toimii tarpeen mukaan omistajien tai hallituksen apuna taloudellisissa kysymyksissä, mutta auttaa myös taloushallinnon organisaatiota päivittäisissä käytännön ongelmissa.

CFO-palvelu voi sisältää mm.

  • Talouden perusprosessien kartoitusta ja tehostamista
  • Sisäisen laskennan kehittämistä
  • Budjetointia
  • Kassavirtaraportointia
  • Uudenlaisen raportoinnin luomista
  • Johtoryhmän sparrausta ja strategisten päätösten taloudellisten vaikutusten arvioinnissa

Ota yhteyttä ja mietitään yhdessä yrityksellesi räätälöity CFO-palvelupaketti!